Muzeum Podhalańskie PTTK im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Projekt współfinansowany przez Unię EuropejskąOcalić od zapomnienia fotografie polsko - słowackiego Podtatrza i Tatr

"Ocalić od zapomnienia fotografie polsko - słowackiego Podtatrza i Tatr"

- projekt współfinansowany  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. 

 

  • Wartość projektu: 49 375 €

  • EFRR: 41 968,75 €

  • Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 4 937,50 €

  • Wkład własny: 2468,75 €

Celem projektu jest ocalenie od zapomnienia starych fotografii znajdujących się w placówkach muzealnych jak również w zbiorach prywatnych. Wpłynie on na pogłębienie i upowszechnienie wiedzy na temat unikalnych zdjęć fotograficznych oraz ich autorach z przełomu XIX i XX wieku tak polskich jak i słowackich. Pozwoli na nawiązanie stałej współpracy pomiędzy instytucjami kultury dla zachowania pionierskich fotografii polsko - słowackiego Podtatrza i Tatr. 

Region Podtatrza i Tatr z bogactwem przyrody, dziedzictwa kulturowego, tradycji był przedmiotem zainteresowania wielu fotografów od początku istnienia tej sztuki. Zbiory fotografii są jednak rozproszone, niedocenione i nie opracowane oraz niedostatecznie chronione. Skrywane w archiwalnych szufladach czy prywatnych albumach nie są skutecznie chronione i upowszechniane. Dostrzegają to instytucje kultury działające na pograniczu polsko - słowackim: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Muzeum w Kieżmarku i Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, które poprzez realizację projektu  "Ocalić od zapomnienia fotografię polsko-słowackiego Podtatrza i Tatr" planują opracować i udostępnić własne zasoby fotograficzne oraz pozyskać fotografie znajdujące się w prywatnych zborach oraz je upowszechnić.

W ramach projektu przewidywane są następujące działania:

  • digitalizacja fotografii,

  • stworzenie albumu internetowego, zawierającego archiwalne fotografie,

  • zorganizowanie wystawy fotografii pt. "Ocalić od zapomnienia fotografie polsko-słowackiego Podtatrza i Tatr", na której wyeksponujemy najciekawsze zdjęcia słynnych fotografów; Edwarda Morawetza z Nowego Targu i Emila Moravetza z Kieżmarku oraz innych autorów,

  • przeprowadzenie konkursu na najciekawsze zdjęcia dotyczące historii Nowego Targu,

  • opracowanie i druk polsko-słowackiego "Leksykonu fotografów tatrzańskich"  obejmującego okres od powstania fotografii (lata 40. XIX wieku) do początku II wojny światowej.

W ramach promocji projektu odbędą się wernisaże, prezentacje: albumu internetowego, leksykonu fotografów tatrzańskich, wystawy. Również planujemy wydanie folderów, plakatów i ulotek oraz organizację lekcji muzealnych dla publiczności na temat historii Podtatrza i Tatr z wykorzystaniem zgromadzonych i opracowanych fotografii.

Okres realizacji projektu maj 2011 r. - marzec 2012

Koordynator projektu: Joanna Voit, tel. (18) 266 77 76, e-mail: muzeum@nowytarg.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

1Logotyp mikroprojektu eps jpg iPNG, ESP, JPGdodano: 2011-07-19 11:16:12
Loga Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 Logo Euroregionu TATRY Logo Unii Europejskiej
Adobe Flash - Install
Muzeum Nowy Targ - 2020 Wykonanie grupaKTK