Muzeum Podhalańskie PTTK im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu
Zbiory
Zbiory w chwili otwarcia muzeum liczyły 1500 eksponatów, a obecnie posiadamy ponad 7000 atrakcyjnych obiektów. Są to w przeważającej części dary mieszkańców Nowego Targu i miejscowości na Podhalu, Spiszu i Orawie.
Zgromadzone są one w kilku działach: etnograficznym, artystyczno-historycznym
i przyrodniczym, a udostępnione na wystawach czasowych oraz stałej zatytułowanej: ?Nowy Targ na przełomie XIX i XX wieku, miasto którego już nie ma?. Na wystawie stałej pokazujemy kilka warsztatów rzemieślniczych: szewstwo, bednarstwo, garncarstwo, kuśnierstwo, tkactwo, kowalstwo, stolarstwo oraz wnętrze  oficyny drukarskiej.

Najcenniejsze kolekcje naszego muzeum to:
  • Warsztaty rzemieślnicze;
  • Drukarstwo nowotarskie - wyposażenie XIX-wiecznej  oficyny drukarskiej;
  • Sztandary miejskich organizacji społecznych i zawodowych działających w Nowym Targu na przełomie XIX i XX wieku;
  • Sztuka ludowa XIX wieku przeważnie o tematyce religijnej: rzeźby, przydrożne kapliczki, obrazki na szkle, obrazy olejne, świadcząca o wysokim kunszcie twórców ludowych, takich jak: Piotr Kułach z Chodówki, Andrzej Cesacz z Waksmundu, Witalis Nanke z Nowego Targu oraz inni anonimowo;
  • Malarstwo Michała Rekuckiego;
  • Rzeźby wybitnego miejscowego artysty Edwarda Sutora;
  • Ceramika Jana Reczkowskiego;
  • Prace nowotarskich  plastyków: Anny Dobrzańskiej, Zofii Dudzińskiej, Wacława Czubernata, Antoniego Krzystyniaka;
  • Zbiór zdjęć nowotarskiego fotografa Edwarda Morawezta;
  • Zbiór zdjęć przedstawiających Nowy Targ z okresu PRL-u;
Uzupełnieniem zbiorów jest archiwum i biblioteka.1Zamówienie skanu MPdocxdodano: 2012-04-11 12:18:34
2Wniosek o udostępnieniepdfdodano: 2012-04-11 12:17:18
3Regulamin kwerenddocxdodano: 2012-04-11 12:16:36
4Kwerenda MPpdfdodano: 2012-04-11 12:15:31
987654321
Adobe Flash - Install
Muzeum Nowy Targ - 2021 Wykonanie grupaKTK